Õige varustuse olulisus avamerepurjetamisel

Varustus on avamerepurjetamise A&O. Kui soovid kindlasti pikki purjeretki ette võtta, siis tuleb endale soetada suurepärane varustus. Muuhulgas on vaja mõelda nii isikliku kaitseriietuse kui avamerejahi tugivarustuse peale. Näiteks on vajalik tormituulte korral rebenenud purjede paranduskomplekte. Selliste detailide märkamata jätmine võib purjetajat vastasel korral suuremate riskide kätte paisata.


17 May 2022